Staj

Staj Bilgileri

Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencileri 4. ve 6. yarıyıl sonunda 20'şer iş günü veya 6. yarıyıldan sonra farklı işyerlerinde olmak üzere 20'şer iş gününden oluşan 2 staj yapmak zorundadırlar.

Bu stajın esasları ve uygulaması İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Yönetmeliğini temel alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi ve Fizik Bölümü Staj Yönergesi ile belirlenmiştir. Staj yapacak öğrenciler staj işlemlerini başlatmadan önce bu iki yönergeyi de okumakla yükümlüdür.

Aşağıda staj işlemlerinin başlatılabilmesi ve sonlandırılabilmesi için gerekli dökümanlar ve öğrenci tarafından yapılması gereken işlemler yer almaktadır.

A. Staj Başvuru İşlemleri

 • Staj yapmak için başvurulacak firma veya firmalar belirlenir.
 • Staj Başvuru Üstyazısı (öğrencinin staj yapmasının zorunlu olduğunu gösteren belge talep eden firmalar için), Zorunlu Staj Formu ve İşsizlik Fonu Bildirim Belgesinde gerekli yerler doldurulur. Zorunlu Staj Formuna fotoğraf yapıştırılır.
 • Staj Başvuru Üstyazısı formu Bölüm Başkanlığına onaylatılır. 
 • Staj Başvuru Üstyazısı, Zorunlu Staj Formu ve İşsizlik Fonu Bildirim Belgesi ile staj yapılacak yere başvurulur. Zorunlu Staj Formu ve İşsizlik Fonu Bildirim Belgesinde firma yetkilisinin doldurması gereken kısımlar doldurtulup teslim alınır. Zorunlu Staj Formu ve İşsizlik Fonu Bildirim Belgesinde firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.
 • Zorunlu Staj Formu Bölüm Staj Komisyonuna onaylatılır.

B. Staja Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

 • Stajyer Beyan Taahhütnamesi doldurularak, İşsizlik Fonu Bildirim Belgesi, Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanmış Zorunlu Staj Formu ve kimlik fotokopisi ile birlikte staja başlamadan en geç 1 ay önce  Fakülte Sekreterliğine teslim edilir ve SGK işlemleri başlatılır.
 • Staj Kabul Ön Yazısı formu ve Staj Değerlendirme Belgesi doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak Bölüm Başkanlığına ve Bölüm Staj Komisyonuna onaylatılır.
 • Staj Kabul Ön Yazısı ve Staj Değerlendirme Belgesi stajın yapılacağı firmaya teslim edilerek staj başlanır.

C. Staj Değerlendirmesi ile İlgili İşlemler

 • Staj Değerlendirme Belgesi firma tarafından doldurulur, imzalanır ve kaşelenir. Daha sonra yine firma tarafından kapalı zarf içinde ya bölüme postalanır ya da staj komisyonu üyelerine teslim edilmek üzere kapalı zarf içinde öğrenciye teslim edilir. Öğrenciye verilen zarflar açılmaksızın Bölüm Staj Komisyonu üyelerine teslim edilmelidir. Aksi halde staj geçersiz sayılabilir.
 • Staj Puantaj Cetveli her takvim ayı için  ayrı ayrı (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül olarak) hazırlanır. Her aya ait cetvel doldurulup çalışılan yerdeki amire ve bir üst amire onaylatılıp o ayı takip eden ayın ilk 3 gününde (örneğin Haziran cetveli Temmuz ayının ilk 3 gününde) fakülte memuruna teslim edilir. Bu işlem sigorta işlemlerinin onaylanması için zorunludur. Aksi taktirde staj geçersiz sayılabilir.
 • Ayrıca Staj Raporunun hazırlanması gerekmektedir, bununla ilgili gerekli bilgiler aşağıdaki başlıktadır.

D. Staj Raporu

Gerekli Formlar:

 • Staj Raporu Ön Kapak
 • Staj Raporu İçindekiler
 • Staj Raporu Sayfaları

Staj Raporunun Doldurulması:

 • Staj çalışması esnasında görev alınan her iş için Staj Raporu Yapılan İş Formu doldurulur.
 • Bu formlar iş sırasına göre sıralanır ve Staj Raporu İçindekiler dokümanı bu sıraya bağlı olarak doldurulur.
 • Staj Raporu Ön Kapak formunda gerekli yerler doldurulur ve staj yeri sorumlusuna onaylatılır.
 • Rapor staj bitiminden sonra ilan edilen tarih aralığında Bölüm Staj Komisyonuna Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Fizik Mühendisliği Bölümü staj yönergelerine uygun olarak teslim edilir.

E. Staj ile İlgili Diğer Önemli Hususlar

 • Staj yapılacak işyeri bünyesinde, faaliyet gösterilen alanın niteliğine göre en az bir mühendisin bulunması gerekmektedir.
 • Öğrenci staj belgelerinde yazılı olup onaylanan ve buna göre SGK işlemleri yapılmış olan günlerde stajını yapmak zorundadır. Bu tarihler dışında yapılan stajlar kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
 • Staj yapacak öğrencilerin 8+8=16 saatlik (takriben 2 günlük) İş Güvenliği Eğitimi almaları ve bunun sonucunda verilecek olan İş Güvenliği Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Eğitimler üniversitemizde yapılacak olup zamanı daha sonra bölüm sayfasında duyurulacaktır.

F. 2018 Yılı Staj Yapılabilecek Zamanlar

2018 yılında staj yapacak öğrenciler tarafından aşağıdaki 5 zaman diliminden herhangi biri seçilebilir. Bitiş tarihi resmi tatiller ve firmann sadece hafta içi çalıştığı düşünülerek yazılmıştır. Staj yapılacak firma Cumartesi günleri çalışıyorsa resmi tatiller dikkate alınarak bitiş tarihleri hesaplanabilir.

 • 18 Haziran-13 Temmuz
 • 2 Temmuz-27 Temmuz
 • 10 Ağustos-14 Eylül

G.  Fizik Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Staj Komisyonu Başkanı:

Dr. Öğr Üyesi Semran İPEK

Staj Komisyonu Üyeleri:

 • Arş. Gör. Mustafa TEK
 • Arş. Gör. Emre KÖROĞLU
 • Uzman Emine Gökçe POLAT

Fakülte Memuru:

Eren ERDEM

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
29.03.2021 Staj Dokümanları