Fi̇zi̇k Mühendi̇sli̇ği̇

Misyon-Vizyon

Misyon
Bölümümüz, ülkemizin teknolojik ve bilimsel ilerlemesine katkıda bulunacak ve bu konularda uluslararası rekabetimizi artıracak düzeyde bilgi ve beceriye sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen, sosyal sorumluluklarının bilincince olan, yenilikçi ve girişimci Fizik Mühendisleri yetiştirir.

Vizyon

Fakültemizi eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluklarda üst noktalara taşımaktır. Lisans ve lisansüstü seviyesinde verilen eğitimin kalitesini ulusal ve uluslararası alanda üst düzeylere taşımak. Gelişen teknolojileri göz önünde bulundurarak sanayi ve üniversite arasında güçlü işbirlikleri oluşturmak. Ülkemiz için öncelikli alanlarda yaygın etkisi ve katma değeri yüksek bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapabilecek beyin gücü ve altyapıyı tesis etmek. Toplumun fizik alanındaki bilgisini ve ilgisini artıracak sosyal proje ve programlar geliştirmek.

Değerler

Öğrenci merkezli eğitim

Sosyal sorumluluk bilinci

Mesleki etik, saygı ve adalet

Yenilikçilik ve girişimcilik

Eleştirel düşünme