Fi̇zi̇k Mühendi̇sli̇ği̇

Prof. Dr. Emine CAN’ın Yazarları Arasında Yer Aldığı Kitap Bölümü Yayınlandı

24.07.2021

Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Emine CAN’ın yazarları arasında yer aldığı  “Fonksiyonel Rezonans Analiz Yöntemi İle Covid-19 Sürecinde Sağlık Çalişanlarının Korunma Stratejilerinin Geliştirilmesi” başlıklı kitap bölümü, “COVİD-19 ve Sağlık Araştırmaları” kitabında yayınlanmıştır.

Dünyayı saran Covid-19 pandemisinde, en ağır yükü hastaneler ve sağlık çalışanları omuzlamışlardır. Prof. Dr. Can ve arkadaşlarının bu çalışmalarında Fonksiyonel Rezonans Analiz Yöntemi (FRAM) ile sağlık kurumlarında pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının korunması, acil durumlarda yöneticilerin ve karar vericilerin olumsuz etkileri en aza indirmeleri için takip etmeleri gereken stratejileri incelemişlerdir.

Araştırmanın sonuçlarında FRAM modelinin, pandemi ve afet senaryoları gibi birçok karmaşık sistem için çok uygun olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışma ile ileride olabilecek salgın hastalıklara karşı sağlık hizmetlerinin hazırlıklı ve organize olmasının, salgının hızını ve etki alanını düşüreceğini ifade etmişlerdir.

Bu çalışmanın stratejik öneme sahip olması ve ilk olması sebebiyle gelecekte yapılması planlanan araştırmalar için basamak oluşturacağına inanılmaktadır.