Fi̇zi̇k Mühendi̇sli̇ği̇

ENSCON’17 Kongresine Katıldık

29.03.2017

Fizik Mühendisliği bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Nureddin TÜRKAN, 25-26 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Kozyatağı Hilton otelde düzenlenen “ENSCON’17 - INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY” adlı kongreye katıldı. Yaklaşık 100 bildirinin sunulduğu kongrede öğretim üyemiz sayın TÜRKAN, “GELECEK ON YILLIK DÖNEMLERDE NÜKLEER ENERJİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ ROLÜ (THE ROLE OF NUCLEAR ENERGY ON THE ECONOMY OF TURKEY FOR INCOMING DECADES)” adlı bir sözlü bildiri sunumu yaptı. Yapılan bu sözlü sunumda, Nükleer enerjinin fiziksel dinamiği öne çıkarılarak diğer enerji türlerinden üstünlükleri ve radyasyonun faydalı yönleri nazara verildi. Ayrıca önümüzdeki 10 yıllar içerisinde nükleer enerjinin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılar anlatıldı.

Kongrede sunulan bildirilerin ilgili oldukları genel konular şu şekilde; Nükleer Enerji, Füzyon Enerjisi, Hava ve Su Kirliliği, Enerji Arz Güvenliği ve Türkiye, Enerji Talebi, Enerji Fiyatları-Makro Ekonomik Performans İlişkisi, Enerji Sektörü Reformları, Küresel Enerji Yönetimi ve Politikaları, Ulusal Enerji Yönetimi ve Politikaları, Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Politikaları, Fosil Kaynaklar
Türkiye ve Fosil Enerji Kaynakları, Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Atık Ekonomisi ve Atık Borsası, Yeşil Enerji, Biyodizel Enerji, Doğalgaz ve Enerji Arz Güvenliği, Doğalgaz Depolanması, Hidroelektrik Enerji, Enerji Dostu Konut Sektörü, Sürdürülebilir Enerji Politikaları, Düzenleyici Kurumlar, Enerji Borsası, Türk Akım, Doğu Akdeniz ve Enerji Kaynakları, Hazar Bölgesinin Statüsü ve Enerji Kaynakları, Petrol Fiyatları, Türkiye ve Enerji Ticaret Merkezi, Enerji Arz Güvenliği ve Küresel Kuruluşlar, Uluslararası Enerji Ajansı, Enerji Altyapısı ve Güvenliği, Enerji Politikaları, Enerji Politikaları ve Ekonomik Büyüme.